× ABONNEREN

Veel meer associaties gevonden tussen roken en ziektes

11 maart 2015 Geen reacties

Het jaarlijkse rapport van de Amerikaanse Surgeon General schatte dat 480.000 Amerikanen in 2014 overleden als gevolg van roken. Dit cijfer lijkt een onderschatting, stellen Amerikaanse onderzoekers in The New England Journal of Medicine (NEJM). Zij vonden dat er ook aan roken gerelateerde sterfte voorkomt bij ziektes die momenteel niet worden geassocieerd met roken.

Voor het onderzoek combineerden de onderzoekers data uit 5 grote onderzoekscohorten. Zo verzamelden zij gegevens over de sterfte onder 421.378 mannen en 532.651 vrouwen.

Tijdens de follow-up van 2000 tot 2011 waren er 181.377 sterfgevallen, waarvan 16.475 onder rokers. De onderzoekers zagen dat 17% van de overmatige sterfte onder rokers was geassocieerd met ziekten die momenteel niet standaard in verband worden gebracht met roken. Het cijfer uit het Amerikaanse rapport is bijvoorbeeld gebaseerd op de sterfte als gevolg van 21 ziekten die wel in verband zijn gebracht met roken (12 soorten kanker, 6 typen hartaandoeningen, diabetes, COPD en longontstekingen met influenza).

De onderzoekers vonden ook verbanden tussen roken en sterfte aan andere aandoeningen, waaronder nierfalen, ischemische colitis, hypertensieve hartziekten, infecties en diverse longziekten. Verder zagen zij verbanden tussen roken en sterfte aan borst- en prostaatkanker. Daarnaast zagen zij dat onder gestopte rokers het risico om te overlijden aan deze aandoeningen afnam bij het toenemen van de tijd dat men was gestopt.

Gesteld wordt dat de gevonden verbanden verder moeten worden onderzocht en voortaan meegenomen bij het inschatten van de sterfte als gevolg van roken.

(Bron: NEJM, 12 februari, 2015)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje