× ABONNEREN

VMTI congres: ‘Wat je niet weet, zie je niet’

Congresverslag

10 november 2022 H.S. Brand, S. Kraaij Geen reacties

Onder dit motto vond op vrijdag 7 oktober 2022 het jaarlijks symposium van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie plaats. Tijdens het symposium werden de aanwezigen uitgedaagd verder te kijken dan de mond.

Kinderarts dr. Martijn van der Kuip benadrukte het belang van het herkennen van de verschillen tussen bacteriële, virale en maligne aandoeningen in het hoofd-halsgebied bij kinderen. Locatie, beloop in de tijd, bijkomende symptomen en familiehistorie kunnen hierbij behulpzaam zijn. Hij voorspelde dat nieuwe moleculaire technieken (transcriptomics) in de nabije toekomst kunnen helpen om al in een vroege fase hiertussen te kunnen differentiëren.

Willem Rademacher, mka-chirurg in opleiding, gaf een overzicht van medicatiebijwerkingen die relevant zijn voor de mondzorgverlener. Zo kan methylfenidaat, voorgeschreven bij ADHD, pijn in het orofaryngeale gebied veroorzaken. Het is van groot belang niet alleen naar het huidige medicatiegebruik te vragen, maar ook naar wat de patiënt in het verleden heeft gebruikt, omdat sommige effecten langer aanwezig blijven en accumuleren.

Prof. dr. Richard van Merkesteyn, mka-chirurg en oncoloog, wees erop dat vroegtijdige herkenning van medicatiegerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ) latere schade beperkt. Behandeling bestaat uit mondspoelingen en/of antibiotica en minimale chirurgie. Er moet wel genoeg bot worden weggehaald en de randen moeten goed worden afgerond zodat er geen dode ruimte achterblijft. Daarna kan de wond worden gesloten met botcontact.

Dr. Robert van Es, mka-chirurg en oncoloog, besprak blauwe en rode laesies van het mondslijmvlies. Rode afwijkingen zijn gewoonlijk infecties en ontstekingen. Blauwe afwijkingen kunnen worden veroorzaakt door malformaties van bloedvaten. Vervolgens werden witte slijmvliesafwijkingen aan de hand van voorbeelden interactief met het publiek besproken door mka-chirurg en oncoloog prof. dr. Jan de Visscher.

Tot slot besprak dr. Erik van der Meij, mka-chirurg en oncoloog, de toepassing van de sialoendoscoop bij de diagnostiek en behandeling van obstructieklachten van de grote speekselklieren. Deze techniek verdient volgens Van der Meij de voorkeur bij het verwijderen van een obstructie, tenzij deze dieper in de afvoerbuis zit (achter de hilus) of in de speekselklier zelf.

Het was een leerzame dag, waardoor je als mondzorgverlener er weer bewust van bent dat doorvragen en nader onderzoek essentieel is, omdat de eerste indruk geen totaalbeeld van de situatie geeft.

Saskia Kraaij, gastauteur, en dr. Henk S. Brand, redacteur

(Beeld: VMTI)

Naar alle nieuwsberichten

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje