× ABONNEREN

Voortaan app in plaats van vragenlijst?

29 oktober 2013 Geen reacties

Het is bijzonder lastig te weten te komen wat mensen precies doen en laten, bijvoorbeeld wat betreft dagelijks voedselgebruik en lichaamsbeweging. Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht gingen na of apps op mobiele telefoons hiervoor kunnen worden ingezet (J Med Internet Res 2013;15:e214). Aan het onderzoek namen 30 gemotiveerde hbo-studenten deel. Ondanks dat ze de app positief waardeerden, deed na een week al bijna de helft niet meer mee. “Deze studie laat zien dat de mEMA-app een bruikbaar en ecologisch valide instrument is om voeding en beweging te meten, maar dat compliance nog beperkt is,” zo vatten de onderzoekers hun conclusies samen.

De app, ‘Mobile-based Ecological Momentary Assessment’, stelde de studenten aanvankelijk 5, later 4 keer per dag een veertiental vragen over onder meer hun voeding dan wel beweging in de afgelopen 3,5 uur. Daarnaast vulden de studenten voor en na het experiment vragenlijsten in, en de deelnemers werden in groepsgesprekken gevraagd naar hun ervaringen. Van de 30 deelnemers vulden 17 (57%) het online evaluatieformulier in.

Hoewel de studenten zelf meenden vrij trouw te hebben meegedaan, bleek uit de registratie van de app dat de compliance aan het eind niet hoger lag dan 44%. Op dag 1 gebruikten alle 30 studenten ten minste eenmaal de app, op dag 7 nog 14 studenten. Het tijdstip van de dag maakte niet veel uit in respons; de totale respons op alle vragen daalde van 63% op dag 1 tot 23% op dag 7.

De deelnemers aan het onderzoek vonden de app over het algemeen goed bruikbaar, maar vonden vooral dat ze te vaak of op ongelegen momenten werden lastig gevallen. Daar stond tegenover dat ze de app regelmatig ook spontaan openden en de vragen invulden.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd 2013;157:C1919)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje