× ABONNEREN

Vrouwen vaker bang voor tandheelkundige behandeling

28 april 2021 Geen reacties

Angst voor een tandheelkundige behandeling zorgt ervoor dat men de tandarts en tandheelkundige behandelingen mijdt, wat weer een mogelijk negatief effect heeft op de mondgezondheid. Behandelangst komt over de hele wereld onder volwassenen voor, maar vaker bij vrouwen en jongvolwassenen.

Braziliaanse onderzoekers voerden een systematisch literatuuronderzoek uit naar de globale geschatte prevalentie van behandelangst bij volwassenen. Hiervoor werden observationele populatie-onderzoeken die de prevalentie of ruwe gegevens van behandelangst bij volwassenen rapporteerden gebruikt. Twee onderzoekers voerden onafhankelijk van elkaar de selectie, de gegevensextractie en kwaliteitsbeoordeling van de onderzoeken uit. Het risico op bias werd onderzocht met behulp van de Joanna Briggs Critical Appraisal Checklist voor prevalentie- en incidentie-onderzoeken.

In totaal werden er 4.486 onderzoeken gevonden. Na verwijdering van dubbele onderzoeken en het screenen van de tekst kwamen 31 onderzoeken in aanmerking voor systematische analyse. Van de onderzoeken hadden er 3 een laag risico op bias, de overige hadden een hoog risico op bias. De totale steekproef van dit systematische literatuuronderzoek bestond uit 72.577 individuen van 18 jaar en ouder.

De geschatte prevalentie van behandelangst bij volwassenen was 15,3%, waarbij de prevalentie van hoge en milde behandelangst respectievelijk 12,4% en 3,3% was. In subgroep-analyses werden hogere prevalenties van behandelangst gevonden bij vrouwen en jongvolwassenen. Het soort instrument dat gebruikt was voor het meten van de angst had echter wel significante invloed op de prevalentie van behandelangst.

Er zijn aanwijzingen dat angst voor een tandheelkundige behandeling een negatief effect heeft op het tandheelkundige zorgpatroon en de klinische en subjectieve mondgezondheid. Kennis van de wereldwijde prevalentie en de factoren die met behandelangst samenhangen, kunnen ervoor zorgen dat vaker preventie- of zelfs gedragsmodulatiestrategieën in de tandartspraktijk bij een angstig persoon worden gebruikt.

In het NTVT verscheen in 2019 een artikel van Albert J.E. Smith en Miriam M. Bildt over het omgaan met angst in de tandartspraktijk, in de serie ‘Communicatie in de tandartspraktijk’. In dit artikel wordt in grote lijnen het ontstaan, het in stand houden en de behandeling van behandelangst beschreven (Ned Tijdschr Tandheelkd 2019; 11: 571-578).

 (Bron: J Dent, 9 maart 2021)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje