× ABONNEREN

Wat valt onder esthetische tandheelkunde volgens tandartsen?

Staat van de mondzorg

5 december 2023 Geen reacties

In 2020 onderzocht een masterstudent van ACTA, in samenwerking met de KNMT, via een webenquête hoe tandartsen denken over en omgaan met verzoeken van patiënten om esthetische behandelingen. Van de 500 benaderde tandartsen respondeerden er 59 (12%). Hen werd onder meer voor een aantal behandelingen gevraagd of zij die wel of niet als een esthetische behandeling beschouwen. Over de meeste behandelingen waren de respondenten (overwegend) eenduidig in hun oordeel. Betrekkelijk veel verschil van mening was er als het gaat om ‘opbouwen incisale/vestibulaire slijtage front met composiet’ (47,5% ja versus 27,1% nee) en om ‘diepe beet corrigeren met orthodontie’ (23,8% ja versus 52,5% nee). (Bron: Staat van de Mondzorg/KNMT, 2023).

svm_dec23_cms.jpg
(Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio)

In deze editie wordt de esthetiek verder getrokken dan alleen het gebit: het gehele gelaat. Hierover hield NTVT een online enquête onder haar lezers. Uit de resultaten blijkt dat de lezers niet eensluidend waren dat esthetiek van het gehele gelaat behoort tot de tandheelkunde, maar men dat wel vond voor de esthetiek van de glimlach (smile esthetics, gingival show en periorale mimiek).

Zie pagina’s 486-487

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje