× ABONNEREN

Weefsel-expanders en BMP-2 voor verbeterde botaugmentatie

Promotie H.J.J. Uijlenbroek

16 januari 2023 Geen reacties

Weefselexpansie en het toedienen van synthetisch BMP-2 om botvorming te induceren zijn veelbelovende methodes om botaugmentatie te verbeteren. Dat concludeert Henri Uijlenbroek in zijn proefschrift.

Met een groter volume van de weke delen is het mogelijk meer augmentatiemateriaal in te brengen. Een mogelijkheid hiervoor is het gebruik van een weefsel-expander. Deze methode, die nog weinig wordt gebruikt in de mka-chirurgie, is wel bekend in de geneeskunde. Uijlenbroek deed een literatuuronderzoek naar het gebruik van weefsel-expanders in de geneeskunde, waaruit hij concludeerde dat de gehanteerde principes mogelijkheden geven voor intraoraal gebruik. Na afronding van een proefdieronderzoek bij geiten, gebruikte Ujlenbroek een weefsel-expander bij een patiënt bij wie een botaugmentatie geïndiceerd was na het verlies van gebitselementen 21 en 22. De behandeling was gedeeltelijk succesvol, er was voldoende mucosa aanwezig voor de botaugmentatie. Echter, beide expanders moesten vroegtijdig worden verwijderd nadat een expander de overliggende mucosa had geperforeerd.

Uijlenbroek concludeert dat weefsel-expanders veelbelovend zijn voorgevallen waar andere technieken om het wekedelenoppervlak te vergroten onvoldoende zijn. Het gebruik hiervan vereist echter extra tijd, extra chirurgische zittingen, meer geld en veroorzaakt meer ongemak voor de patiënt. Ook is er momenteel geen op hydrogel gebaseerde weefsel expander meer verkrijgbaar voor klinisch gebruik. Daardoor zijn weefsel-expanders op dit moment nog geen reeële optie.

In een tweede onderzoekslijn richtte Uijlenbroek zich op het gebruik van BMP-2, een osteoinductief eiwit, bij botaugmentatie. Dit eiwit was in staat botvorming in honden te bevorderen wanneer dit werd toegevoegd aan het osteoconductieve calciumfosfaat. In een ander dieronderzoek gebruikte Uijlenbroek hydroxyapatiet als osteoconductief geraamte. Het toevoegen van BMP-2 leidde ook hier tot de bevordering van botvorming. Uijlenbroek geeft aan dat de volgende stap is het gedrag van BMP-2 bij mensen te onderzoeken.

Op 14 december 2022 promoveerde H.J.J. (Henri) Uijlenbroek aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift ‘On gaining soft- and hard tissue with tissue expanders and bone substitutes containing BMP-2’. Promotoren waren prof. dr. D. Wismeyer en dr. Y. Liu.

(Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje