× ABONNEREN

Wel of geen controlebezoek maakt voor aandeel wortelkanaalbehandelingen niet uit

Staat van de mondzorg

3 april 2020 Geen reacties

Uit de verrichtingengegevens van 208.081 volwassen patiënten (in het jaar 2018) is bij 8.293 (4%) van deze patiënten een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd. Van deze 8.293 patiënten waren er 6.172 (74%) regelmatige tandartsbezoeker. De overige 2.121 (26%) waren in dat jaar niet bij de tandarts geweest voor een periodiek mondonderzoek. De infographic toont voor beide groepen de verdeling naar het soort wortelkanaalbehandeling dat is gedaan (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, 2020).

      (Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio)
      (Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio)

In de zojuist verschenen aprileditie worden de resultaten van het onderzoek van Maurits de Kuijper, Marco Gresnigt, Marianne van den Houten, Djenice Haumahu, Ulf Schepke en Marco Cune de breuksterkte van verschillende types directe en indirecte restauraties in endodontisch behandelde molaren gepubliceerd. De Kuijper ontving voor zijn promotieonderzoek, waarvan dit onderzoek deel uitmaakt, de NTVT Onderzoeksbeurs.

Zie voor het onderzoeksartikel Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127: 245-253.

Thesaurus woorden bij dit item: Wortelkanaalbehandeling

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje