× ABONNEREN

Werken met de Meldcode geweld en mishandeling

29 januari 2014 Geen reacties

De signaleringskans van huiselijk geweld en kindermishandeling is groot bij de mondzorg. Lichamelijke mishandeling vindt zeker in de helft van de gevallen plaats in het hoofd-halsgebied. Ook symptomen van seksuele mishandeling zijn goed zichtbaar voor een mondzorgverlener. Door de periodieke controles hebben zij regelmatig contact met patiënten, waardoor zij ook bij het signaleren van mentale vormen van mishandeling een belangrijke rol spelen.

In de nieuwe online cursus ‘Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de mondzorg’ leren mondzorgverleners hoe zij moeten werken volgens de Wet Meldcode die sinds 1 juli 2013 van kracht is. De cursus gaat heel concreet in op hoe de handelwijze moet zijn bij een vermoeden van mishandeling. Een team van tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten en specialisten heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de cursus.

De online cursus duurt ongeveer 2 uur en sluit af met een kennistoets. Er is accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) voor 2 punten.

(Bron: Zorgkrant, 27 januari 2014)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje