× ABONNEREN

Zoomen met de tandarts

22 september 2021 Geen reacties

Het digitale consult (teledentistry) wordt door veel patiënten als comfortabel en eenvoudig beoordeeld. De meeste tandartsen zagen het als behulpzaam en makkelijk uit te voeren. Dit blijkt uit Engels onderzoek naar videoconsultaties.

In het Verenigd Koninkrijk werd er een toename gezien in de ontwikkeling en implementatie van videoconsultaties gedurende de coronapandemie. Onbekend was echter hoe tevreden zowel patiënten als tandartsen waren met deze ontwikkeling. Daarom werd onder 249 deelnemers en tandartsen een vragenlijst uitgedeeld voorafgaand aan het videoconsult en na afloop van het consult. De vragenlijsten werden door 228 deelnemers en tandartsen ingevuld.

Uit de respons bleek dat patiënten het consult over het algemeen als bevredigend en gemakkelijk ervoeren. Zeker omdat er meer thuisgewerkt werd en mensen minder reisden. Tandartsen van de afdeling slaapgeneeskunde vonden het consult het meest waardevol. Waarschijnlijk omdat triage van apneupatiënten en het uitzoeken of een mandibulair repositieapparaat nuttig is, tot hun dagelijkse werkzaamheden behoort. Na triage kan de patiënt direct een afspraak maken voor de constructie van het mandibulair repositieapparaat. Tandartsen van de afdeling parodontologie hadden meer behoefte aan röntgenopanmen en parodontiumstatussen tijdens het videoconsult. Restauratieve tandartsen ondervonden de meeste problemen en beschouwden teledentistry het minst behulpzaam. De mogelijkheid van meerdere diagnoses en de behoefte aan aanvullende diagnostiek wordt genoemd als verklaring. Opvallend was dat deze tandartsen na het consult toch ook voordelen zagen.

Dit eerst onderzoek naar de tevredenheid van teledentistry onder patiënten en tandartsen laat zien dat patiënten positief tegenover het digitale consult staan, terwijl voor tandartsen de reden van het consult wel van invloed is op het nut ervan. Over het algemeen is teledentistry kosteneffectiever dan een consult in de praktijk en heeft de potentie triage vooraf te doen en wachttijden te verkorten.

 (Bron: J Dent, 13 augustus 2021)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje