× ABONNEREN

Zorgvraag asielzoekers: prothetiek, preventie, endo’s, restauraties

Staat van de mondzorg

5 maart 2021 Geen reacties

Volwassen asielzoekers kunnen op basis van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) aanspraak maken op tandheelkundige zorg die is opgenomen in de Verrichtingenlijst noodhulp tandheelkunde. Deze hulp betreft het met eenvoudige middelen verhelpen van acute ernstige pijnklachten en/of aanzienlijk verlies van de kauwfunctie, tot een maximum van € 250,- per kalenderjaar. Hiervoor kunnen asielzoekers  alleen terecht bij tandartsen die een overeenkomst hebben met RMA Healthcare.

deze_maand_21mrt_01_web.jpg

Begin 2020 is vanuit ACTA onderzoek gedaan naar de ervaringen van deze tandartsen met de zorgverlening aan asielzoekers. Hiervoor werden 634 tandartsen met een RMA Healthcare-overeenkomst uitgenodigd om een webenquête in te vullen. Van 100 van hen (16%) werd een reactie ontvangen. Op het moment van de enquête behandelden 77 van hen volwassen asielzoekers of hadden dat in het verleden gedaan. Vanzelfsprekend ging het in veruit de meeste gevallen (99%) om spoedhulp, waarbij de zorgvraag van de asielzoekers vooral betrekking had op prothetiek, preventie, wortelkanaalbehandelingen en/of restauraties (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, 2021).

Pia Vernee, Ewald Bronkhorst en Marie-Charlotte Huysmans beschrijven in hun artikel de zelfgerapporteerde mondgezondheid en mondgezondheidsgedracht van asielzoekers. Zij namen vragenlijsten af en voerden vervolgens regressieanalyses uit om t ekijken welke demografische facturen van invloed waren op de mondgezondheid. Zie voor de uitkomsten hiervan hun artikel.

Ga naar artikel

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje