× ABONNEREN

Zure plaque zichtbaar gemaakt

12 mei 2022 Geen reacties

Met een zelfontwikkelde optische pH-meter (O-pH) waren onderzoekers in staat de zuurgraad van plaque in de mond te meten. Hiervoor werd gebruikgemaakt van een multi-mode scanning fiber endoscope die de fluorescentie van een pH-gevoelige plaquekleuringsvloeistof detecteerde.

Na kalibratie met een standaard pH-meter in het laboratorium werd de O-pH getest op geëxtraheerde gebitselementen. Voor het meten van de pH werd gebruikgemaakt van de fluorescerende kleurstof natriumfluoresceïne. De intensiteit van de emissie van deze kleurstof is proportioneel gerelateerd aan de pH. Na de kalibratie was de O-pH klaar voor gebruik in klinisch onderzoek. Na een standaard periodiek mondonderzoek werden 30 kinderen ingedeeld in groepen met een hoog (n = 25) of laag (n = 5) cariësrisico. De groep met een hoog cariësrisico werd verder verdeeld in kinderen die langer dan 3 maanden geleden een professionele gebitsreiniging hadden ondergaan (pre-cleaning) en een groep bij wie het gebit minder dan 3 maanden geleden gereinigd was (post-cleaning). Na de eerste pH-meting kregen de kinderen de opdracht 15 seconden te spoelen met een sucroseoplossing en werd opnieuw de pH gemeten.

IIn het laboratoriumonderzoek op de geëxtraheerde gebitselementen was er tussen verschillende metingen een standaarddeviatie van 0,23 pH-eenheden met een standaard pH-meter. Bij het klinische onderzoek was de pH-daling na het spoelen met een sucroseoplossing groter voor de pre-cleaning dan voor de post-cleaning groep. Met een kleine aanpassing konden de onderzoekers een gedeelte van het tandoppervlak, en de pH-waarden in de biofilm die daarop groeide in beeld brengen. Dit maakte het makkelijker om van dezelfde locatie, maar op een later tijdstip, een tweede opname te maken en de verschuivingen in de zuurgraad te meten. De onderzoekers hopen dat de O-pH in de toekomst kan bijdragen aan een meer accurate screening van de biochemische processen die van invloed zijn op het glazuur.

(Bron: IEEE Trans Biomed Eng, 23 feb. 2022)

(Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Reacties