Hap, slik, weg?

View the english summary Open PDF (308.70 KB)

Het inslikken of aspireren van een corpus alienum (vreemd lichaam) tijdens een tandheelkundige behandeling moet worden beschouwd als een medisch accident. Vooral het inslikken van een corpus alienum wordt in de literatuur meermaals beschreven en gebeurt waarschijnlijk ook wel eens zonder dat tandarts en patiënt zich ervan bewust zijn. In deze bijdrage wordt aan de hand van twee casus en de relevante literatuur het te volgen beleid geschetst.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.