De gecombineerde parodontale en implantologische behandeling

View the english summary Open PDF (562.62 KB)

Het behandelen van partieel edentate patiënten met parodontale aandoeningen met behulp van implantaten heeft geleid tot een verandering van indicatie en therapie in parodontaal risicovolle situaties. Parodontaal dubieuze elementen worden eerder geëxtraheerd ten gunste van de implantologische behandeling. Mits de parodontale aandoeningen adequaat zijn voorbehandeld en een gezond parodontium is ontstaan, geven implantaten in het algemeen geen problemen. Bij onbehandelde en refractaire parodontitis neemt de behandelaar echter risico’s. Diagnostiek, behandelingsplanning, behandeling en nazorg van parodontaal gecompromitteerde patiënten vragen om een multidisciplinaire aanpak. Een strak controlesysteem en nazorgprogramma is essentieel voor het langetermijnresultaat.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2000 ; 107: 476-481
rubriek
Thema
thema
Teambehandeling
Gerelateerd