De multidisciplinaire opvang van traumapatiënten. De rol van de kaakchirurg

View the english summary Open PDF (54.97 KB)

De behandeling van patiënten met multipele letsels is organisatorisch en medisch een complexe zaak. Veel disciplines participeren in de behandeling. In deze bijdrage wordt uiteengezet hoe de opvang en de begeleiding vóór en tijdens de ziekenhuisopname is georganiseerd en welke disciplines erbij zijn betrokken. Speciale aandacht wordt besteed aan patiënten met aangezichtsverwondingen en de rol die de kaakchirurg vervult bij de behandeling van patiënten met multipele letsels in het algemeen en bij kaakfracturen in het bijzonder.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2000 ; 107: 458-460
rubriek
Thema
thema
Teambehandeling
Gerelateerd