Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van craniomandibulaire dysfunctie

View the english summary Open PDF (60.47 KB)

De aandoeningen, die gevat kunnen worden onder de gemeenschappelijke noemer craniomandibulaire dysfunctie (CMD), vereisen in veel gevallen een multidisciplinaire aanpak. Het CMD-team, zoals dat binnen het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) functioneert, bestaat daarom niet alleen uit een aantal tandartsen-gnathologen, maar ook uit fysiotherapeuten en een psycholoog. De (vermeende) CMD-patiënten, die naar dit team worden verwezen, komen allemaal binnen via de huistandarts, of met medeweten van deze via de huisarts of de medisch specialist; de regels betreffende het verwijzen worden in dit artikel kort toegelicht. Het komt regelmatig voor, dat het CMD-team andere disciplines bij de diagnostiek en/of de behandeling van zijn patiënten betrekt. Zo wordt de patiënt soms intern verwezen naar andere tandheelkundige disciplines (bijv. radiologie, endodontologie, parodontologie of prothetiek) of naar tandartsen-specialisten (de orthodontist of de kaakchirurg). Via de huisarts kan de patiënt terecht komen bij paramedici of medisch specialisten, waaronder het multidisciplinaire pijnteam. De tandarts-gnatholoog speelt daarbij een bemiddelende rol.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.