Myasthenia gravis

View the english summary Open PDF (45.18 KB)

Myasthenia gravis (MG) berust op een stoornis in de neuromusculaire prikkeloverdracht. Patiënten vertonen spierzwakte en kunnen soms in de loop van de dag tal van spieren niet meer gebruiken. Na een periode van rust kunnen allerlei handelingen weer worden verricht tot opnieuw uitputting volgt. Oorzaak zijn antistoffen tegen de acetylcholinereceptoren die de spieren prikkelen tot actie. MG is dus een auto-immuunziekte. Bij een minderheid van de patiënten kan verwijdering van de thymus de klachten verhelpen. Voor de meesten zijn middelen die de afbraak van acetylcholine in de synapsen tegengaan geïndiceerd. Ook is immuunsuppressie mogelijk. In crisissituaties kunnen de antistoffen uit het bloed worden weggevangen. Tandheelkundige behandeling van de patiënten vergt speciale aandacht.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.