Angststoornissen

View the english summary Open PDF (45.16 KB)
Angststoornissen zijn een sociaal-invaliderende afwijking, waarbij aanvallen van irrationele angst het leven van de patiënt beheersen. Die angst kan zich in vele vormen voordoen en vele oorzaken en aanleidingen hebben. Achtereenvolgens passeren de revue: de paniekstoornis, de gegeneraliseerde angststoornis, de fobie(ën), de (posttraumatische) stressstoornis en de obsessief-compulsieve stoornis. Ruim één op de tien volwassenen leeft met een angststoornis. Zowel psychotherapie als medicamenten worden bij de behandeling ingezet.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.