Interactie tussen tandarts, huisarts en specialist

View the english summary Open PDF (83.24 KB)

Uit ervaring blijkt dat tandartsen en mondhygiënisten in toenemende mate worden geconfronteerd met patiënten bij wie een tandheelkundige of mondhygiënische behandeling bijzondere voorzorgen vraagt. Om zijn tandheelkundige behandeling aan de algemene conditie van de patiënt aan te passen, zal de tandarts of mondhygiënist de huisarts veelal moeten consulteren. Hier is de tandheelkundige professie kennisvrager aan huisarts of specialist. Wanneer het gaat om ‘oral medicine’, het grensgebied tussen tandheelkunde en geneeskunde, kan de tandarts deskundigheidsgever zijn aan huisarts of specialist. De praktijk heeft behoefte aan een hanteerbare anamnesevragenlijst. Mogelijk dat de moderne communicatiemiddelen (fax, e-mail) de snelheid en de mate van interactie kunnen verhogen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.