Migraine en clusterhoofdpijn 1

View the english summary Open PDF (37.55 KB)

Migraine is een aanvalsgewijs optredende, vaak eenzijdige, heftige hoofdpijn Bij een minderheid van de patiënten wordt deze voorafgegaan door een aura, verschijnselen als lichtgewaarwordingen en stoornissen in gevoel en spieren. Tijdens de aanval zijn misselijkheid en braken dominante verschijnselen. De aandoening komt bij een paar procent van de Nederlandse bevolking voor, bij vrouwen veel vaker dan bij mannen. Er is dan ook een hormonale component; tijdens de zwangerschap en na de menopauze kunnen klachten verminderen of verdwijnen. In deze aflevering worden symptomen en etiologie behandeld. In de volgende aflevering komen therapie en nieuw onderzoek aan bod.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.