Incontinentie

View the english summary Open PDF (44.86 KB)
Incontinentie voor urine is een van de meest frequent voorkomende aandoeningen. Er bestaan diverse vormen waarvan de stressincontinentie de belangrijkste is, vooral onder vrouwen. Aandrangincontinentie is, vooral boven de 65, meer evenredig over beide geslachten verdeeld. De aandoening brengt veel sociaal ongemak met zich mee en genereert hoge kosten. Er zijn voor de verschillende vormen diverse therapien, waaronder oefeningen die de bekkenbodem verstevigen of de beheersing van de sluitspieren stimuleren. Incontinentie is het onwillekeurige verlies van urine of feces; deze bijdrage gaat over incontinentie voor urine. Incontinentie is niet gelijkmatig over de bevolking gespreid; zij komt vooral bij vrouwen voor, in het bijzonder onder de oudere leeftijdgroepen (Lagro-Janssen, 1991; Lagro-Janssen et al, 2001). De kwaal wordt vaak verzwegen en nogal eens weinig serieus genomen. Maar incontinentie betekent ongemak, schaamte en isolement voor vele tienduizenden in dit land.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.