Ziek door het vak - Voorwoord

Open PDF (89.62 KB)

Normaal gesproken staat in de tandheelkunde de gezondheid van de patiënt centraal. In dit themanummer wordt echter de aandacht gericht op de gezondheid van de tandarts zelf. In het bijzonder wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het werken als tandarts gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Is al die aandacht voor de tandarts zelf nu wel nodig? De tandarts die zijn loopbaan begint met het idee dit tot zijn zestigste levensjaar vol te houden, heeft tegenwoordig 50% kans om voortijdig geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt te worden. Het aantal tandartsen dat zich jaarlijks ziek meldt, is de laatste twintig jaar meer dan verdubbeld en dit is een wereldwijde trend. Vooral rug- en nekklachten en de stress van het beroep doen velen voortijdig afhaken. Het beroep wordt dikwijls fysiek en psychisch sterk als belastend ervaren. Tandartsen zijn vaker arbeidsongeschikt dan huisartsen, maar weer minder frequent dan dierenartsen. Opvallend bij tandartsen die ziek worden is het lange revalidatieprofiel.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.