Tanderosie en alcopops : de alcoholische mixdranken

View the english summary Open PDF (81.72 KB)
Alcoholische frisdranken zijn de laatste jaren vooral onder jonge mensen geliefd geworden. Deze frisdranken worden ook wel aangeduid met mixdranken, alcopops of breezers. Een casus wordt gepresenteerd van een 18-jarige jongen, die gedurende het laatste jaar regelmatig alcopops heeft gedronken, met occlusale tanderosie in alle vier kwadranten. Door hun sterk zure karakter (pH < 4) hebben alcopops een erosieve werking op tandglazuur. Uit experimentele in vitro-gegevens is gebleken dat menging van 1 ml totaalspeeksel met 2 ml alcopop reeds leidde tot een daling van de pH tot een waarde beneden 4. Ook het in de mond houden van 5 ml alcopop gedurende 15 seconden resulteerde in een pH lager dan 4,4; wanneer de mond vervolgens tweemaal werd gespoeld met 5 ml mineraalwater bleef de pH onder de pH 5,3.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juli 2002 ; 109: 264-266
rubriek
Casuïstiek
Gerelateerd