Angst voor tandheelkundige behandelingen

View the english summary Open PDF (77.65 KB)
Angst voor tandheelkundige behandelingen komt veel voor. In de loop van de tijd zijn verschillende meetinstrumenten ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn bij het vaststellen van de aard en de ernst van de angst of de fobie. Deze meetinstrumenten kunnen een onderdeel vormen van de diagnostiek bij zeer angstige patiënten. Tevens kunnen ze helpen de indicatie voor gespecialiseerde tandheelkundige hulp te stellen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de in Nederland bruikbare meetinstrumenten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.