Caries profunda: huidige inzichten en behandelconcepten

View the english summary Open PDF (198.67 KB)

De huidige inzichten in het cariësproces doen de vraag naar nieuwe, meer selectieve en minder invasieve excavatie- en preparatietechnieken en -methoden versterken. Het is tegenwoordig evident dat de biologische aspecten van het gebitselement in de reactie op cariës dienen te worden gerespecteerd en benut. Ten gevolge van deze inzichten krijgt de algemeen practicus een scala van nieuwe methoden en technieken aangeboden waaruit een keuze dient te worden gemaakt. Aan deze keuze liggen tal van fundamentele overwegingen ten grondslag. Ook spelen argumenten van voor- en tegenstanders van bepaalde technieken en methoden een grote rol. Deze zijn echter niet altijd eenvoudig naar waarde te schatten. Het doel van dit artikel is het geven van een overzicht van de huidige inzichten op het gebied van caries profunda en de verschillende behandelconcepten. Daarnaast pogen de auteurs van dit artikel de algemeen practicus een leidraad te geven bij zijn keuze tussen de verschillende methoden en technieken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2003 ; 110: 510-515
rubriek
Thema
thema
Cariologie
Gerelateerd