Samenvatting van voordracht op NVT-congres ‘Kleine kaakchirurgie in de praktijk’.

Diagnose en management van dentoalveolair trauma

Open PDF (211.78 KB)

Dentoalveolair trauma komt regelmatig voor. Sport levert ongeveer 7.300 tandletsels per jaar op. Het verkeer en ongelukjes in en rond het huis voegen daar enige duizenden gevallen aan toe. De algemeen practicus wordt daarom 2 tot 3 keer per jaar met dentoalveolair trauma geconfronteerd, meestal onaangekondigd. Acuut moeten beslissingen worden genomen die de prognose van de betrokken structuren bepalen. De behandeling van het dentoalveolair letsel wordt primair door de algemeen practicus gedaan, vaak worden intradisciplinair kaakchirurg, endodontist, implantoloog of prothetist bij de behandeling betrokken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.