110e jaargang NTvT 2. De wortelkanaalbehandeling met medicamenten en de bacteriekweek: toen en nu

View the english summary Open PDF (64.85 KB)

Zo’n vijftig jaar geleden werden in het NTvT werkwijzen bij en opvattingen over de wortelkanaalbehandeling gepubliceerd. De kwalitatieve bacteriekweek, het insluiten van agressieve desinfectantia, alsmede antibiotica en het openvijlen van de apicale constrictie waren handelingen die nu om diverse redenen niet meer tot de klinische praktijk behoren. Maar controversen over de klinische betekenis van bacteriën in de tubuli en in de periapex waren er toen al en lijken nog steeds actueel te zijn.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.