Atraumatic Restorative Treatment (ART) - Een bijzonder weefselbesparende en patiëntvriendelijke aanpak

View the english summary Open PDF (107.39 KB)

De afgelopen jaren is het aantal onderzoeken naar aspecten van de Atraumatic Restorative Treatment (ART) sterk toegenomen. Deze weefselbesparende behandelmethode blijkt minder pijnlijk en daardoor patiëntvriendelijker te zijn dan conventionele behandelingen. Uit deze onderzoeken blijkt dat de ART-aanpak tot nu toe geïndiceerd is voor behandeling van eenvlakscaviteiten in de tijdelijke en de blijvende dentitie. Na drie jaar lijkt er geen verschil te zijn in de overleving van éénvlaks ART- en amalgaamrestauraties in de blijvende dentitie. ART-verzegelingen van hoogviskeuze glasionomeren lijken na drie jaar een hogere mate van retentie te hebben dan verzegelingen van laagviskeuze glasionomeren. De mate van oppervlakteslijtage van hoogviskeuze ART-restauraties na twee jaar is gering. Concluderend kan worden gezegd dat de ART-aanpak een positieve bijdrage levert aan de verbetering van de mondgezondheid van velen op mondiaal niveau en dat de grenzen van deze behandelwijze nog niet bekend zijn.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2003 ; 110: 218-222
rubriek
Thema
thema
Weefselbesparende tandheelkunde
Gerelateerd