Samenvatting van voordracht gehouden op NTvT-congres ‘Omgaan met kennis’.

Evidence-based cariologie

Open PDF (119.22 KB)
‘Evidence’ voor beslissingen en handelingen is een belangrijke pijler voor een goede tandheelkundige praktijkvoering. De hoeveelheid literatuur waarin de ‘evidence’ moet worden gevonden, is overweldigend groot. Het is ondoenlijk voor de individuele tandarts dit allemaal bij te houden. Hierdoor, maar ook door traditie vindt in de tandheelkunde veel overdracht van ‘evidence’ plaats zonder dat de basis en de kwaliteit ervan duidelijk zijn.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd september 2003 ; 110: 357-357
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd