Tandjuwelen na lange en vergeten geschiedenis weer in opkomst 2

View the english summary Open PDF (160.64 KB)

Na de laatste ijstijd is de moderne mens gebitselementen gaan verwijderen, vijlen, verven en/of inleggen met halfedelsteen. Het gebit sprak zo tot de verbeelding dat al of niet rituele verfraaiing ervan door onherstelbare ingrepen op veel plaatsen voorkwam. Tussen 1500 en 1900 deden vertegenwoordigers van de moderne wetenschap het verschijnsel af als primitief en barbaars, maar sinds honderd jaar zijn er enkele geweest die het serieus hebben onderzocht. De laatste jaren zijn tandversieringen op de markt gekomen. In twee artikelen wordt kort de geschiedenis van het tandjuweel geschetst. In het eerste lag de nadruk op de rituele betekenis van de ingrepen. In dit tweede artikel wordt geschetst hoe de waardering voor het verschijnsel in de loop der tijd veranderde.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.