Proefschriften 25 jaar na dato 1. Mesiale migratie van gebitselementen door occlusale krachten

View the english summary Open PDF (121.53 KB)

Ruim 25 jaar geleden kwam het proefschrift ´Functional occlusion and mesial drift, an experimental study of tooth migration in monkeys´ uit. Recentelijk is de latere literatuur bestudeerd om te toetsen of de resultaten van het proefschrift de tand des tijds hebben doorstaan. De conclusies van het proefschrift werden bevestigd. Occlusie speelt een belangrijke rol bij mesiale migratie van gebitselementen. Voor de veronderstelling dat contractie van het transseptale vezelsysteem in het parodontium een oorzaak is, kon geen direct bewijs worden gevonden. Mesiale migratie is niet slechts een compensatiemechanisme voor het verlies van tandmateriaal, maar kan afhankelijk van de asrichtingen en de occlusale vormen van de gebitselementen een gedrongen stand elders in de tandboog veroorzaken. Dit gegeven dient bij orthodontische en restauratieve behandelingen in alle overwegingen te worden betrokken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.