Een abces uitgaande van een odontogene ontsteking - Ontstaan, behandeling en uitbreidingen in het orofaciale gebied

View the english summary Open PDF (265.06 KB)

Odontogene ontstekingen zijn voor de tandarts-algemeen practicus een vrijwel dagelijks optredend probleem. In een aantal gevallen ontwikkelen deze ontstekingen zich tot een abces. Dit artikel behandelt het ontstaan, de behandeling en de uitbreidingen in het orofaciale gebied van abcessen met een odontogene oorzaak in het hoofd-halsgebied. Evenals bij ontstekingen elders in het lichaam zijn het optreden, het verloop en de behandeling afhankelijk van de afweer van de patiënt, van microbiële factoren en van omgevingsfactoren.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd april 2004 ; 111: 120-127
rubriek
Thema
thema
Mondchirurgie in de algemene praktijk
Gerelateerd