Dentoalveolaire traumatologie

View the english summary Open PDF (175.17 KB)

Een patiënt met een dentoalveolair trauma meldt zich onverwacht en meestal op een voor de tandarts ongelegen moment. Toch moet deze patiënt met spoed op adequate wijze worden geholpen. Om daarbij geen afwijkingen over het hoofd te zien, is het sterk aan te bevelen de diagnostiek volgens een vast schema te laten plaatsvinden. In dit artikel wordt beschreven hoe de diagnostiek en de behandeling van de patiënt met een dentoalveolair letsel gestructureerd kunnen plaatsvinden. Ook wordt een overzicht gegeven van de klinische symptomen waarmee een dergelijk letsel gepaard kan gaan, worden richtlijnen gegeven voor de behandeling van de verschillende typen dentoalveolaire trauma´s en wordt aandacht besteed aan de prognose. Tot slot volgen nog enige aanbevelingen met betrekking tot de nazorg en de preventie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd mei 2004 ; 111: 160-167
rubriek
Thema
thema
Mondchirurgie in de algemene praktijk
Gerelateerd