Methodologie en toepassingen in de restauratieve tandheelkunde

Economische evaluatie in de mondzorg

View the english summary Open PDF (199.70 KB)

Dit artikel behandelt de methodologie van en de verschillende typen analyses voor economische evaluatie. Tevens worden voorbeelden van economische evaluatie in de restauratieve tandheelkunde gegeven. De stijgende behoefte aan mondzorg, het beperkte budget voor de mondzorgverlening en het streven naar het betaalbaar houden van de mondzorgverlening vragen om een doelmatig gebruik van de beschikbare middelen. Daarom is het van belang informatie in te winnen over de relevante efficiëntie van interventies. Hierbij kan economische evaluatie worden toegepast. Het afwegen van kosten en effecten van verschillende interventies kan leiden tot een betere besteding van het budget. Niet alleen voor beleidsbepalers, maar ook voor patiënten en tandartsen kan economische evaluatie een bron van informatie zijn.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.