Een visie op herziening van de NMT-rechtspraak

Ontwikkelingen in het klacht- en tuchtrecht

View the english summary Open PDF (195.44 KB)

Het vernieuwde wettelijke tuchtrecht heeft volgens sommigen voor patiënten niet gebracht wat men ervan had verwacht. In dit licht bezien zijn enkele voor de aangeklaagde tandarts zeer belastende nieuwe procedurele regels mogelijk overbodig. Behalve het wettelijk tuchtrecht staat ook het tuchtrecht van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde ter discussie. Geopperd wordt het voorstel tot wijziging van de rechtspraak van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde aan te passen ten einde te voorkomen dat een tandarts zich vaker voor een wettelijk tuchtcollege of voor een civiele rechter zal moeten verantwoorden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.