Focus op het parodontium

Open PDF (39.08 KB)
Van de inaugurele rede uitgesproken door F. Abbas bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de Parodontologie aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 8 juni 2004.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.