Toepassing van bottransplantaten uit het corpus mandibulae voor preïmplantologische chirurgie

View the english summary Open PDF (212.10 KB)
Bij 13 patiënten werden geatrofieerde gebieden van de processus alveolaris in de onderkaak en de bovenkaak geaugmenteerd met bottransplantaten uit het corpus mandibulae. De ervaringen van de patiënten en de uitkomsten van de behandeling werden retrospectief geëvalueerd. De patiënten ervoeren de morbiditeit van de donorplaats als gering. Tijdelijke hypo-esthesie in het verzorgingsgebied van de nervus alveolaris inferior trad in 3 gevallen op en oppervlakkige sekwestratie van het transplantaat op de receptorplaats in 1 geval. In alle gevallen was het botvolume voldoende om implantaten te plaatsen. Van de 46 geplaatste implantaten ging 1 implantaat verloren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het corpus mandibulae kan worden beschouwd als een goede donorplaats voor bottransplantaten ten behoeve van reconstructie van de processus alveolaris.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.