Zorgverlening aan kinderen met cheilo-, gnatho- en/of palatoschisis

View the english summary Open PDF (1.77 MB)
In dit artikel wordt de omvang van de vraag naar en het aanbod van zorgverlening aan kinderen met een cheilo-, gnatho- en/of palatoschisis in Nederland beschreven en geplaatst in een internationale context. De incidentie van schisis ligt in Nederland rond de 1,8 per 1.000 levend geboren kinderen. In 2004 was het zorgaanbod geconcentreerd in 15 schisisteams. De behandeling van kinderen met een schisis is langdurig en complex. Bovendien is er een grote variatie in reactie op de diverse behandelmethoden. Dit zijn duidelijke redenen om longitudinale patintgegevens, inclusief de patinttevredenheid, te verzamelen en te analyseren. De zorgverlening in Nederland kan in ergelijking met die in andere westerse landen goed worden genoemd, doch: het kan altijd beter.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.