Kaakrelatie bij de behandeling van musculoskelettale stoornissen met een stabilisatieopbeetplaat.

View the english summary Open PDF (157.47 KB)
Een stabilisatie-opbeetplaat wordt vaak toegepast bij de behandeling van musculoskelettale stoornissen van het kauwstelsel. De centrale relatie en de geretrudeerde kaakrelatie worden gewoonlijk als uitgangspunt genomen voor de kaakrelatie waarin de stabilisatie-opbeetplaat wordt vervaardigd. Deze begrippen staan ter discussie omdat ze zijn gedefinieerd voor het gezonde kauwstelsel. Bij patinten met actuele of vroeger doorgemaakte musculoskelettale stoornissen krijgen de begrippen centrale relatie en geretrudeerde kaakrelatie een andere betekenis. In dit opinirende artikel worden argumenten aangevoerd om bij de behandeling met een stabilisatie-opbeetplaat uit te gaan van de bestaande occlusale verhoudingen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.