Chronische orofaciale pijn: atypische aangezichtspijn?

View the english summary Open PDF (66.86 KB)

Pijn in het aangezicht die zich moeilijk laat diagnosticeren, vormt een uitdaging voor de behandelaar. Er heerst nogal wat onduidelijkheid over de naamgeving van chronische orofaciale pijn, maar nog meer over de etiologie daarvan. Behandeling van chronische orofaciale pijn kan primair gericht zijn op van tevoren gestelde doelen, maar ook op onderliggende pijnmechanismen. Het ontrafelen van de pijn in verschillende mechanismen kan worden ondersteund door een farmacodiagnostische test. Deze test bestaat uit de intraveneuze toediening van verschillende medicamenten in lage dosering bij patiënten met orofaciale pijn. De pijnreactie van de patiënten op de verschillende farmaca wordt aangegeven op een visuele analoge schaal (VAS) voor pijn. De verzameling van VAS-scores kan uiteindelijk een leidraad vormen voor het verder in te zetten beleid. Er zal, voordat een behandeling wordt ingezet, moeten worden beoordeeld of de tandarts de patiënt zelf kan behandelen of dat de patiënt verwezen moet worden naar een specialist.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2006 ; 113: 478-481
rubriek
Thema
thema
Pijn in de orofaciale regio
Gerelateerd