Over dossier en delegatie

View the english summary Open PDF (77.79 KB)
Het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven deed een uitspraak die in meer dan één opzicht belangrijk is voor de dagelijkse praktijk. In een eerdere bijdrage is nader ingegaan op de bekeringsplicht die uit deze uitspraak af te leiden is. In de onderstaande bijdrage wordt aan de hand van de uitspraak nagegaan in hoeverre een tandarts verantwoordelijk en aansprakelijk is voor werk dat hij aan een hulpkracht delegeert. Tevens wordt aandacht geschonken aan het nut en de noodzaak van een goed dossier. Tot slot zal in het kort ingegaan worden op de beoordeling van paramedici in de Verenigde Staten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.