Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 16. Opleiding tot tandarts-maxillofaciale prothetiek

View the english summary Open PDF (232.31 KB)

De maxillofaciale prothetiek is een tandheelkundige differentiatie, die in Nederland als tweedelijnszorg in centra voor bijzondere tandheelkunde wordt uitgeoefend door een kleine groep tandartsen en tandtechnici. De benodigde, veelal specifieke, vaardigheden zijn sinds 2001 beschreven in een opleidingsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde. De multidisciplinaire diagnostiek, de indicatiestelling en de behandeling worden hierin modulair onderwezen. Een dreigend mankrachtprobleem bij deze gedifferentieerde tandartsen en technici vraagt om een structurele opleiding van jonge collega’s.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.