Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van november 2007

Open PDF (113.69 KB)

Restauratieve tandheelkunde: Restaureren van niet-carieuze cervicale laesies, Klinische evaluatie van 2 matrijssystemen. Gnathologie: TMD-diagnose en MRIbevindingen. Kindertandheelkunde: Kronen voor anterieure tijdelijke gebitselementen. Orthodontie: Nikkeltitanium veer versus elastische keten, Orthodontisch hechten aan amalgaam. Sociale tandheelkunde: Voedingspatroon en cariës. Parodontologie: Transmissie van Porphyromonas gingivalis, Probiotica tegen Candida. Materiaalkunde: Krimp, knobbelverbuiging en microlekkage.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.