Risico van permanente gehoorschade

Geluidsniveau van de Piezosurgery®

View the english summary Open PDF (212.39 KB)

In het verleden is regelmatig onderzoek gedaan naar het geluidsniveau van allerhande boorapparatuur en de gevolgen daarvan voor behandelaars die deze apparatuur regelmatig gebruiken. Het onderhavige onderzoek richtte zich op de mogelijke permanente gehoorschade die men zou kunnen oplopen tijdens het gebruik van een nieuw ontwikkeld instrument, de Piezosurgery®. Hiertoe zijn metingen verricht in een gestandaardiseerde omgeving en opstelling, waarbij gebruik is gemaakt van onderkaken van varkens en een weegschaal om verschillende drukstadia te kunnen meten. De grenswaarden van de toegestane geluidsblootstelling zijn berekend. Daarnaast is een illustratieve vergelijking gemaakt tussen de hoogte van het geluidsniveau van conventionele boormachines en de Piezosurgery. Bij gebruik van de Piezosurgery® gedurende minder dan 90 minuten per werkdag blijkt geen gevaar te bestaan voor permanente gehoorschade. Hiermee ligt het risico van de Piezosurgery® iets onder dat van de conventionele boorapparatuur.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.