Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van december 2007

Open PDF (109.03 KB)

Gnathologie: Effect van de NTI-opbeetplaat. Restauratieve tandheelkunde: Klasse I-compomeerrestauraties na 6 jaar, Klasse V-composietrestauraties na 7 jaar. Orthodontie: Low-level laser en orthodontische tandverplaatsing, Doorbraak van derde molaar bij agenesie van tweede premolaar. Materiaalkunde: Microhechtsterkte van zelfetsende primer-adhesieven. Algemene ziekteleer: Drank- en drugsgebruik door tandheelkundestudenten, Craniofaciale klachten bij ischemische hartziekten. Implantologie: Verkleuring van de mucosa door onderliggende restauratiematerialen. Sociale tandheelkunde: Progressie van cariës, Tandverlies onder oudere Italianen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.