Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van december 2007

Open PDF (109.03 KB)

Gnathologie: Effect van de NTI-opbeetplaat. Restauratieve tandheelkunde: Klasse I-compomeerrestauraties na 6 jaar, Klasse V-composietrestauraties na 7 jaar. Orthodontie: Low-level laser en orthodontische tandverplaatsing, Doorbraak van derde molaar bij agenesie van tweede premolaar. Materiaalkunde: Microhechtsterkte van zelfetsende primer-adhesieven. Algemene ziekteleer: Drank- en drugsgebruik door tandheelkundestudenten, Craniofaciale klachten bij ischemische hartziekten. Implantologie: Verkleuring van de mucosa door onderliggende restauratiematerialen. Sociale tandheelkunde: Progressie van cariës, Tandverlies onder oudere Italianen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2007 ; 114: 520-524
rubriek
Excerpten
Gerelateerd