Implantologie en cherubisme

View the english summary Open PDF (283.43 KB)

Een 18-jarige jongen werd verwezen vanwege klachten over verminderd kauwvermogen. Tevens bestond een esthetische wens ten aanzien van het aangezicht. Uit de anamnese bleek dat op 4-jarige leeftijd cherubisme was gediagnosticeerd, een zeldzame erfelijke, zelflimiterende ziekte die karakteristieke verdikkingen van de kaken veroorzaakt. Röntgenopnamen lieten scherpbegrensde radiolucenties zien met hieromheen soms sclerotische velden. Deze intracorticale haarden veroorzaakten verdringing van de gebitselementen met als gevolg een malpositie van de gebitselementen leidend tot malocclusie. In de onderkaak waren alleen de gebitselementen 35, 36 en 46 nog aanwezig. Om de dentitie te rehabiliteren werd een behandelplan opgesteld waarin het plaatsen van implantaten werd gepland. Ter voorbereiding werd eerst de mandibula geëxploreerd, daarna werd het granulatieweefsel verwijderd en vervangen door autologe bottransplantaten. Na de orthodontische voorbehandeling werden in de onderkaak met succes 5 implantaten geplaatst ten behoeve van een uitneembare voorziening.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.