Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van februari 2007

Open PDF (65.69 KB)

Restauratieve tandheelkunde: Klinische evaluatie van een nanofijne composiet, Hechting aan carieus dentine. Materiaalkunde: Polymerisatiekrimp leidt tot verbuigen van knobbels. Radiologie: Panoramische of intraorale opnamen voor cariësdetectie?, Moeten fosforplaten direct worden uitgelezen? Orthodontie: Het bleken van glazuur en de treksterkte van brackets, Rekolonisatie van Streptococcus mutans bij vaste apparatuur?

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.