Preventie een kwestie van samenwerken

Open PDF (279.87 KB)
Samenvatting van de inaugurale rede uitgesproken door prof. dr. C. van Loveren bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Preventieve Tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, vanwege het Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mond- en Tandhygiëne.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.