Ongewone lokalisatie van een mondholtecarcinoom

View the english summary Open PDF (249.05 KB)

Een 52-jarige vrouw werd gezien met een klein plaveiselcelcarcinoom van de gingiva palatinaal van de gebitselementen 21 en 22. Deze lokalisatie is relatief zeldzaam voor een plaveiselcelcarcinoom. De behandeling bestond uit een partiële bovenkaakresectie. Het operatiedefect werd gesloten door middel van een defect-frameprothese. Tot op heden, ongeveer 5 jaar na de behandeling, hebben zich geen tekenen van recidief of metastasering voorgedaan.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.