Orthodontie in de algemene tandartspraktijk 1. Een kwestie van communiceren

View the english summary Open PDF (125.28 KB)

Veel specialisten in de dentomaxillaire orthopedie zijn gedurende lange tijd van mening geweest dat orthodontie alleen door orthodontisten moet worden uitgevoerd. Door de grote technische vooruitgang in de orthodontie werden echter de behandelmethoden vereenvoudigd. Hiermee ontstond voor de gevestigde orde in de orthodontie het gevaar dat het specialisme orthodontie zichzelf overbodig maakte. Toch blijft het twijfelachtig of tandartsen-algemeen practici of toekomstige mondartsen voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van orthodontische behandelingen. Er dient een overlegsituatie op gang te komen, waarbij de grenzen tussen het orthodontische werkterrein van orthodontisten en tandartsen duidelijker worden afgebakend.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.