Voorlichting in tandartspraktijken

View the english summary Open PDF (485.94 KB)
Voorlichting aan patiënten is een belangrijk onderdeel van de zorgverlening in de tandartspraktijk. Uitleg over de curatieve behandelingen is bij een meerderheid van de praktijken uitsluitend de taak van de tandarts. Informatie over mondverzorging en preventie wordt veelal verzorgd door mondhygiënisten en (preventie)assistenten. Opvallend is dat in slechts 39% van de praktijken afspraken worden gemaakt over de aanpak en de inhoud van de voorlichting, de taakverdeling tussen de verschillende zorgverleners en het gebruik van hulpmiddelen. Mogelijk hangt dit samen met het geringere aantal uren dat mondhygiënisten en/of preventieassistenten per week actief zijn in de tandartspraktijk en de opvatting van tandartsen dat ruim de tijd moet worden genomen voor uitleg aan de patiënt over een voorgestelde behandeling.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.